Innspill til valg 2024

 

Valgkomiteen ønsker innspill på personer som ønsker å bidra i styret i Hordaland Elghundklubb året 2024.

Verv som står til valg er:
Leder velges for 1 år
Nestleder velges for 2 år
Skriver velges for 2 år.
Kasserer, Elin Håvik er ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem, Karl Andre Ryland er ikke på valg 1 år igjen

Det skal også velges
3 varamedlemmer for 1 år
2 revisor for 1 år
1 person til valgkomite for 3 år

Årsmøte kan sende 5 personer til RS, to personer ble valgt på årsmøtet (Jarle Birkeland og
Anita Lie). Forslag til flere personer som kan sendes.

Valgkomiteen består av Vidar Hellås og Kjell Rune Gausvik og alle forslag kan sendes til
vidar.hellas@norconsult.com innen 05.03.24