Bandhundprøve

Hordaland Elghundklubb har mange dommere som dømmer Bandhundprøver. Dette er ein prøve der en går på skogen i 6-7 timer der dommeren følger etter og ser korleis hunden gjer det i 5 forskjellige moment:

1- Oppførsel ved søk etter dyr

2-Evnen til å finne dyr

3-Oppførsel når en stiller innpå dyr

4-Oppførsel framfor/ved syn av dyr

5-Sporing

IMG_9266

Dei ulike momentene vert vurdert i karakterer fra 0-10 poeng, fordelt etter ein fordelingsnøkkel som kan gi ein maxpoengsum på 100 poeng. 50 poeng gir 3 premie, 65 poeng gir andrepremie, og 75 poeng gir 1 premie dersom hund og dommer har sett dyret, og det oppnås minst 7 poeng i alle moment.

Jaktprøve er viktig for å dokumentere hundens jaktegenskaper, noko som er essensiellt om en tenker avl og oppdrett, men me vil på det sterkeste anbefale å melde deg opp til prøve for å gå i skogen med ein røynd dommer for å gjerne få litt tips om trening eller jaktbruk. Ein kan også konkurere eller gå for Championat på jaktprøve. Prøveterminer er fra 1 Juli til 23 desember, men dette kan bli forlenga dersom forholdene tillater det.

Høyres dette intressant ut, og du vil lesa litt meir om kva dette går ut på så kan du lese her:   http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/JaktprvereglerElghunder-banhund11siste.pdf

eller ta kontakt med Jaktprøvenemnda.