Søknad Championatskjold 2022

Har hunden din oppnådd krav til Championatskjold i 2020 så må du sende søknad om dette til oss i Styret innen 20.01.23. Dette gjelder Norsk Utstillingschampion, og Norsk Jaktchampion.

Viltsporchampionat skjold kan søkes om, men dette må søker dekke selv(Ca. 750kr).

Søknad på følgende skjema: championatskjold, som fylles ut og sendes til vidar71@gmail.com

Desse deles ut på årsmøtet 25.februar 2022.

Merk fristen 20.01.2023

Styret