Søknad Championatskjold 2021

Har hunden din oppnådd krav til Championatskjold i 2020 så må du sende søknad om dette til oss i Styret innen 09.02.22. Dette gjelder Norsk Utstillingschampion, og Norsk Jaktchampion.

Viltsporchampionat skjold kan søkes om, men dette må søker dekke selv(Ca. 750kr).

Søknad på følgende skjema: championatskjold, som fylles ut og sendes til vidar71@gmail.com

Desse deles ut på årsmøtet 27.februar 2021.

Merk fristen 09.02.2022

Styret