NM Bandhund 2023

page1image39901488 

Hordaland Elghundklubb inviterer sine medlemmer til å søke om deltakelse i NM Bandhund

I henhold til uttaksreglene inviteres tittelforsvarer og deltagere med dommer fra hver områdeklubb. Vi henstiller til å melde på reserve.

NM-arrangør er Troms Elghundklubb.
Dato: torsdag 10 tom søndag 13 august,
HEK kan stille med en hund og ta ut to reserver.
Søknads frist er 15.05.2023 til oss.
Sendes til: jarlebirkeland@outlook.com
Hordaland elghundklubb dekker kr. 10 000.- pr. hund, inkludert deltaker avgift på kr. 7500.-

Se uttakskriterier.
Prøver gått i januar 2023 er også tellende.

For spørsmål kontakt Jarle eller Anita

Invitasjon til NM