Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

I HORDALAND ELGHUNDKLUBB

 

 

 

 

 

Styret i HEK kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg.

Sted: Digitalt via teams

Tid: onsdag 20. Mars 2024 kl.18.00.

Dersom du ønsker å delta ber vi om at det blir sendt skriftlig påmelding til stinanordvik@hotmail.com.  Teamslenke blir sendt ut dagen før møtet.

Det er ikke mulig å forhåndsstemme, eller stemme anonymt. Benkeforslag er ikke mulig. For å delta må medlemsskap i Hordaland elghundklubb for 2024 være betalt.

Følgende innstilling fra valgkomiteen er:

 

Verv Ikke på valg På valg Valgkomitéens innstilling Andre forslag fra medlemmer Valgt av årsmøte 2024
Leder, 1 år Jarle Birkeland Jarle Birkeland
Nestleder, 2 år Anita Lie Anita Lie
Kasserer, 2 år Elin Håvik, 1 år igjen Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg
Skriver. 2 år Stina Nordvik Stina Nordvik
Styremedlem, 2 år Karl Andre Rydland, 1 år igjen Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg
1.     Vara, 1 år Marion Olsen Marion Olsen
2.     Vara, 1 år (tomt verv) Jens Tore Engevik
3.     Vara, 1 år (tomt verv) Jonny Innvær Are Andreassen
Revisor, 1 år Elisabeth Nes Hilde Galtung
Vararevisor, 1 år Trygve Sundfjord Maria Nieves Valdes
 

Valgkomite

Leder 1 år Kjell Rune Gausvik Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg
Medlem 2 år Vidar Hellås Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg
Medlem 3 år (tomt verv) Tore Furdal
Personer til RS Jarle Birkeland og Anita Lie ble bestemt på ordinært årsmøtet 2024 Elin Håvik