Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Hordaland elghundklubb

 

Innkalling til årsmøte i Hordaland elghundklubb

 

Styret innkaller til årsmøte i Hordaland elghundklubb.

Årsmøtet avholdes den 25. februar klokka 14:00 i gamleskulen i Uskedalen.

Påmelding for å delta i Uskedalen må sendes til jarlebirkeland@outlook.com innen 18. februar.

De som ikke har anledning til å delta i Uskedalen kan delta på Teams. Påmelding må sendes til jarlebirkeland@outlook.com innen 18. februar. De vil motta møteinnkalling på epost før møtet.

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. februar til jarlebirkeland@outlook.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i laget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøte