Informasjon til hundeførere som skal gå bandhundprøve

Informasjon til deg som ønsker/har meldt opp hunden til jaktprøve

Gratulerer med at dere har tatt steget til å melde dere opp til jaktprøve. Det kan virke litt skummelt første gangen, men er på ingen måte det. Husk at du får en dag i skogen med en meget erfaren hundefører, så ikke vær redd for å spør etter gode råd og tips.

Det er selvfølgelig en stor fordel om du og hunden har hatt noen dager i skogen før dere går jaktprøve.

Her er litt informasjon om jaktprøve med bandhund.

Du vil etter påmelding bli tildelt en dommer. Dere oppretter da kontakt og finner en dag det passer for dere begge (en dagers separat prøve). Dommer vil som oftest finne et terreng i nærheten av seg der dere gjennomfører prøven.

Påse at hunden har fått nok hvile og mat før prøvestart, er det tørt og varmet ta med vann til hunden.

Prøvetiden er 6 timer + en pause på 30 min. Det kan legges til ytterligere 30 min, om hunden er i arbeid med dyr når ordinær tid går ut og dette kan føre til en bedre poengsum.

Dommeren dømmer etter 5 moment:

  1. Søk: Her bedømmes hunden sin evne til å bruke terreng og vind for å finne Hjort/Elg. Her kan du som fører hjelpe hunden mye ved å gå mot eller på tvers av vinden, og lede hunden slik at den får vind å jobbe med.
  2. Evnen til å finne: Når hunden markerer for dyr starter dette momentet, evnen til å finne fersk adferd etter, eller dyret den har fått været av.
  3. Innpå stilling: Her bedømmes hundens evne til å stille rolig og stillferdig innpå dyret. Pass på å ikke gå for fort i denne fasen.
  4. Syn fremfor: Her bedømmes hundens evne til å være rolig når den ser dyr og når dyrt blir støkt. Har du en litt urolig hund er det mye bedre at du setter deg ned og støtter hunden en at den kan komme med lyd, du vil ikke få full skår om du gjør det, men kan berge en eventuell første premie.
  5. Sporing: I løpet av prøvetiden skal hunden følge et ferskt spor i 30 min. og blir bedømt etter evnen til å følge dette sporet, men helst da også stoppe opp og sjekke etter overvær under sporing.

Dommer vil etter prøven gå gjennom situasjonene som er notert i skogskortet med deg og du signerer på dette. Du vil ikke få noe poengsum av dommeren, da prøven må opp i et dommermøte før poengsummen blir satt. Føler dommeren at premiegraden er ganske klar kan han opplyse om hva han vil innstille dere til.

Kriterier for å gå jaktprøve

  • Hunden må være 9 mnd. Eller eldre før den kan stille til jaktprøve.
  • Er hunden eldre en 15 mnd. Må den være premiert på en utstilling før den kan starte på jaktprøve.
  • Hunden må ha gått til en 1. premie før den kan starte på 2. dags prøve.

 

Lykke til !