Årsmøte lørdag 2 februar

Årsmøte  HEK 2019

Det vert årsmøte i Hordaland Elghundklubb den Lørdag den 2 februar 2019  kl 15.00 i  Gamleskulen i Uskedalen, Kvinnherad.

Håper mange møter opp til gjennomgang av dette året med klubben, kåring av Årets Elghund, premiering av Championat og jaktprøver, og sjølvsagt  kaker og kaffi.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av tellekorps og 2 personer til å skrive under protokoll
 4. Valg av skriver
 5. Valg av ordstyrer
 6. Årsmelding
 7. Regnskap
 8. Innkomne saker og RS saker:   Fylgjande sak vert presentert av Styret på årsmøtet: Godgjersle av deltakaravgift på Bandhund/løshund NM og Nordisk Meisterskap Bandhund/løshund.
 9. Pause med Pizza / kaffi / kaker
 10. Kåring av årets elghund
 11. Tildeling av Hederspriser og premiering av jaktprøver
 12. Valg

Møt opp for hyggelig drøs…