Søknad Championatskjold 2020

Har hunden din oppnådd krav til Championatskjold i 2020 så må du sende søknad om dette til oss i Styret innen 01.02.21. Dette gjelder Norsk Utstillingschampion, og Norsk Jaktchampion.

Viltsporchampionat skjold kan søkes om, men dette må søker dekke selv(Ca. 600kr).

Søknad på følgende skjema: championatskjold, som fylles ut og sendes til vidar71@gmail.com

Desse deles ut på årsmøtet 27.februar 2021.

Merk fristen.

Styret