Søknad Championatskjold 2019

Har hunden din oppnådd krav til Championatskjold i 2019 så må du sende søknad om dette til oss i Styret innen 01.02.20. Dette gjelder Norsk Utstillingschampion, og Norsk Jaktchampion.

Viltsporchampionat skjold kan søkes om, men dette må søker dekke selv(Ca. 600kr).

Søknad på følgende skjema: championatskjold, som fylles ut og sendes d-gjer@online.no Desse deles ut på årsmøtet 29.februar 2020.

Merk fristen.

Styret