OBS OBS! Digitalt årsmøte lørdag 27.02.21

Pga Covid-19 pandeimien vil årsmøte i år bli avholdt digitalt, i tråd med FHI sine retningslinjer.
Møte vil bli avholdt på Teams. De som ønsker å delta på årsmøte må sende mailadressa si til: vidar71@gmail.com
Husk å skrive “Årsmøte HEHK 2021” i emnefeltet. Påmelding innen 27.02, kl 1200. Dere vil da få en møteinvitasjon på email.
Møte starter som planlagt kl 15.00
Premier, championatskjold, årets hund og hedersbemerkninger vil bli forsøkt utdelt på HEHK sin utstilling i mai.
Vel møtt