Jona av Bjønnsteg

jona

13.08.2016, NJ(B)CH, Jona av Bjønnsteg NO40095/11,     oppdrettar Leif Trygve Varanes,,       far F”Bamse av Elgbeerget,      mor Sofi av Bjønnsteg.      Eigar Magnar Sollesnes Solesnesvegen 280      5627 Jondal, 91394492, magnar.sollesnes@kvamnet.no