Jaktprøve sesongen 2018

—2018 har vore eit aktivt år for klubben når det gjeld jaktprøver. 

Premielister nederst i artikkelen.

—I løpet av 2018 sesongen vart det avlagt til saman totalt 59 jaktprøver (1. dags) .   Resultata viser at det er i denne perioden gått  40  førstepremier, 10 andrepremier, 2 tredjepremier og 7  0-premier

For 2018 sesongen vart det avlagt til saman 7 – 2 dagars prøver. Resultata viser at det er i denne perioden gått 7 førstepremier.—

Samlaprøveni 2018 var ein aktivitet me fekk liv i og det vart avlagt 17 prøvar – samtidig som nokre nytta denne anledninga til å gå 2 dagars prøver også.  Påmeldinga var stor og med måtte avgrense påmeldinga grunna tilgang på dommarar.   Eit viktig samlingspunkt for klubben og miljøet. Resultata fra samlaprpøven er medrekna over.

Premielister:
Styret ønsker å takke for det økende engasjementet rundt jaktprøver og en spesiell takk til alle dommerene som har vært på skogen.