Invitasjon til Nordisk mesterskap Bandhund 2021

Nordisk mesterskap i bandhuns vil i år bli arrangert av Svenska Älghundklubben. 5-7.august 2021

Ekvipsjer som kvalifiserer til å delta oppfordres til å sende søknad med all nødvendig dokumentasjon til vidar71@gmail.com

Søknadsfrist er 10.06.21

Vedlagt ligger invitasjon og uttaksregler.

Invitasjon

Uttaksregler